รับสอนสักคิ้ว PDF Print E-mail
eyebrow-tattoo-1

สอนโดย อ.นัท (ชุติภูมิกานต์ คำคูบอน)
สถาบันมารี ชองตาล เปิดอบรมหลักสูตร สักคิ้ว 3 มิติ  ที่สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริง

เปิดอบรมหลักสูตรสักคิ้ว
หลักสูตรสักคิ้ว 1 วัน สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการสักคิ้ว
หลักสูตรสักคิ้ว 3 วัน สำหรับผู้ที่แต่งหน้า เขียนคิ้วเป็นแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการสักคิ้ว

หลักสูตรสักคิ้ว 1 วัน
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการสักคิ้วทึบ
อุปกรณ์ที่ได้รับ คือ เครื่องสักคิ้ว + อุปกรณ์ 1 ชุด (เครื่องสัก,สีสักปาก (คิ้ว) ยาชาและอุปกรณ์อื่นๆ) สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย พร้อมรับวุฒิบัตรจากสถาบัน
ค่าเรียน พร้อมอุปกรณ์ 8,000 บาท

หลักสูตรสักคิ้ว 3 วัน
เหมาะสำหรับผู้ที่แต่งหน้า เขียนคิ้วเป็นยังไม่เคยสักคิ้วมาก่อน
อุปกรณ์ที่ได้รับ คือ เครื่องสักคิ้ว + อุปกรณ์ 1 ชุด (เครื่องสัก,สีสักปาก (คิ้ว) ยาชาและอุปกรณ์อื่นๆ) สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย พร้อมรับวุฒิบัตรจากสถาบัน
ค่าเรียน พร้อมอุปกรณ์ 18,000 บาท

eyebrow-tattoo-2_1 eyebrow-tattoo-3

eyebrow-tattoo-4 eyebrow-tattoo-5

eyebrow-tattoo-6 eyebrow-tattoo-7